Wat doet het bestuur?

Het bestuur vormt het gezicht van de vereniging. Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Hierbij kan je denken aan zaken als het doorgang vinden van de cursussen, afwikkeling van financiële zaken, controleren van commissies et cetera. Een bestuur bestaat uit 4 tot 7 personen en bevat de volgende functies:

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor de continuïteit van het bestuur. De sfeer dient in orde te blijven en de middelen om effectief te werken dienen aanwezig te zijn. De voorzitter maakt agenda’s voor vergaderingen en leidt deze. De voorzitter is ook het gezicht van het bestuur. Bij officiële gelegenheden spreekt de voorzitter eerst.

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande correspondentie, het verzorgen van het archief en maken van notulen tijdens vergaderingen. Daarnaast houdt de secretaris de ledendatabase bij. De secretaris houdt ook bij wie in welke commissie zit.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële continuïteit van de vereniging. De penningmeester maakt aan het begin van het bestuursjaar een begroting en aan het einde een afrekening. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor de boekhouding en de kas van de vereniging.

Commissarissen
Voor elke commissie is er een bestuurslid wat verantwoordelijk is voor de communicatie met die commissie. Dit betekent dat meerdere commissariaten bij een bestuurslid ondergebracht zullen worden.

Heb je interesse in een bestuursfunctie? Neem dan contact op.