Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie (KCC) voert gedurende elk bestuursjaar een controle uit over de boekhouding van het bestuur. Daarbij worden onder andere de bankafschriften en kaslijsten, declaraties, in-/uitgaande facturen en de digitale boekhouding gecontroleerd. De boekhouding wordt gecontroleerd aan de hand van vijf kwaliteitsaspecten:

  • Betrouwbaarheid – Is alles aanwezig en is het te volgen?
  • Juistheid – Komen de gemelde bedragen overeen met de werkelijke in-/uitgaven?
  • Volledigheid – Zijn alle verwachte inkomsten geïnd?
  • Tijdigheid – Is een mutatie afgehandeld binnen de periode waarvan het verwacht word?
  • Rechtmatigheid – Is er rechtmatig gehandeld?

Aan het eind van ieder jaar doet de KCC verslag van haar controle aan de algemene ledenvergadering (ALV). Zij geeft advies aan de ALV over de stand van de boekhouding en of het bestuur gedechargeerd mag worden.

Leden

  • Dennis Gerritsen
  • Sabrina Peters
  • Steven Wintjes
  • Yvette Tordoir

Interesse in een commissie?

Misschien interesse in een commissie? Klik hier om vrijblijvend meer informatie te ontvangen.