Contributie en Cursusgeld

*English below

Op deze pagina vind je de kosten van het jaar 2018-2019.

De kosten bestaan uit de lidmaatschapscontributie en het cursusgeld. De contributie is voor iedereen hetzelfde en is afhankelijk van het moment waarop je lid wordt. We hanteren echter wel verschillende tarieven voor het cursusgeld voor studenten en niet-studenten. Je kunt je alleen aan het begin van elk semester inschrijven voor cursussen. Kijk in de onderstaand overzicht welk tarief voor jou geldt.

Contributie
Jaarlidmaatschap (sept-aug) €40,-
Halfjaarlidmaatschap (feb-aug) €30,-

Je kunt gedurende het hele jaar lid worden en krijgt dan een jaarlidmaatschap of een halfjaarlidmaatschap, afhankelijk van de periode waarin je je inschrijft. Het jaarlidmaatschap loopt van september tot en met augustus en het halfjaarlidmaatschap loopt van februari tot en met augustus. Schrijf je je in vóór februari, dan betaal je dus het jaarlidmaatschap. Het is niet mogelijk om in september een halfjaarlidmaatschap te starten.

Cursusgeld voor studenten aan de TU/e, Fontys Eindhoven & Design Academy (ook PhD/PDEng)
1e danscursus €30,-
2e danscursus €20,-
3e danscursus €20,-

De korting die je ontvangt op een tweede of derde cursus geldt alleen als de cursussen in het zelfde semester plaatsvinden. Schrijf je je in voor één danscursus voor zowel het eerste en het tweede semester, dan betaal je dus twee keer het tarief van één danscursus.

Cursusgeld voor niet-studenten en studenten aan andere instellingen*
1e danscursus €40,-
2e danscursus €30,-
3e danscursus €30,-

* Dit zijn studenten met een hoofd inschrijving anders dan TU/e, Fontys Eindhoven of Design Academy


On this page you can find the fees for the year 2018-2019.

Contribution consists of a membership fee and the course fees. The membership fee is the same for everyone, and only changes if you become a member half through the year. For the course fee, there are different prices for students and non-students. You can only sign up for courses in the beginning of each semester. Look in the overview below to find what price applies to you.

Membership fee
Full year membership (Sept-Aug) €40,-
Half year membership (Feb-Aug) €30,-

You can become a member at any point during the year, and will receive a full year membership or half year membership, depending on in what semester you become a member. The full year membership is from September until August, and the half year membership is from February until August. Thus, if you become a member before February, you pay the full year membership fee. It is not possible to begin a half year membership in September.

Course fee for students at the TU/e, Fontys Eindhoven & the Design Academy (incl. PhD/PDEng).
1st dance course €30,-
2nd dance course €20,-
3rd dance course €20,-

The discount you receive for the 2nd or 3rd course is only valid for courses taking place in the same semester. If you enroll for one dance course in each semester during a year, you will pay the price of one dance course per semester, thus two times the price of one dance course.

Course fees for non-students and other students*
1st dance course €40,-
2nd dance course €30,-
3rd dance course €30,-

* These are students other than of the TU/e, Fontys Eindhoven or the Design Academy.