Jaarplanning

Hier is de jaarplanning (versie januari 2018) te vinden.

Let op: deze jaarplanning is onder voorbehoud. Kijk in de agenda en bij evenementen voor actuele informatie.
Attention: this annual planning is subject to change. Check the agenda and events for up-to-date information.