Lid worden

NederlandsEnglish
Wil je lid worden? Leuk! Met dit lidmaatschap kun je danscursussen volgen en kun je naar al onze activiteiten gaan, zoals dansavonden en bowlingavondjes.

Inschrijven

Het jaar bij Footloose is verdeeld in 2 semesters, 1 startend in september en 1 in februari. Je kunt gedurende het gehele jaar inschrijven als lid en deelnemen aan activiteiten. Na aanmelding en betaling krijg je een account op de website en nadat je lidmaatschap is goedgekeurd kun je je inschrijven voor danscursussen. Inschrijven voor en instromen in danscursussen kan slechts op twee momenten in het jaar. Dit is aan het begin van het eerste en tweede semester, in september en februari.

Je kunt je voor de cursussen inschrijven tijdens de eerste 2 lesweken. Na de eerste 2 lessen kan je enkel nog in overleg met het bestuur instromen in de cursus. Het bestuur kan ook verdere vragen voor je beantwoorden. Zodra je lidmaatschapsverzoek geaccepteerd is en je contributie bij ons binnen is, ben je officieel lid.

Bij de inschrijvingen wordt rekening gehouden met het toelatingsbeleid.

 

Attentie:

De website ondervindt momenteel technische problemen, waardoor deze traag is en mogelijk aanmeldingen niet registreert. Een bevestigingsmail bevestigt de inschrijving.  Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen.

 

Dansen bij Footloose

Zoals hierboven genoemd, is het mogelijk om je in te schrijven voor danscursussen tijdens de eerste twee weken van een semester. Wat het mooiste is van deze eerste twee weken is dat je tijdens deze weken gratis en volledig vrijblijvend alle danslessen kunt uitproberen die je wilt! Om jezelf van tevoren alvast te kunnen oriënteren is er voorafgaand aan deze eerste gratis weken de kennismakingsdansaovnd, ook wel KMDA. De KMDA is toegankelijk voor iedereen en tijdens de avond zullen gratis korte workshops gegeven worden die je de mogelijkheid bieden om alle dansen van Footloose te leren kennen.

De precieze data van de KMDA en de eerste gratis weken zullen op tijd op de website staan.

De KMDA van het aankomende semester wordt gehouden op 6 februari. De eerste twee vrijblijvende weken zijn tussen 19 februari en 2 maart. Inschrijven voor de danscursussen is mogelijk vanaf 6 februari tot 2 maart.

Contributie

Wanneer je in september lid wordt van Footloose wordt je automatisch lid voor een jaar voor €40,-.  Als je het 2de semester van het academisch jaar bij Footloose komt dansen dan wordt je automatisch lid voor een half jaar voor maar €30,-.

Naast het lid worden zijn er nog kosten verbonden aan de danscursussen zelf. Voor de eerste cursus die je in een semester volgt betaal je €30,-. Als je daarnaast in hetzelfde semester nog een tweede of derde cursus volgt betaal je voor die cursus €20 per cursus.

Voor niet-studenten en studenten buiten Eindhoven gelden andere tarieven; hiervoor geldt dat je €10 extra per cursus betaalt.

 

Inschrijven
Do you want to become a member of Footloose? Great! With this membership you can follow dance courses and go to all our activities, such as dance evenings and bowling nights.

Subscribe

The year at Footloose is divided into two semesters, one starting in September and one in February. It is possible to subscribe as a member of Footloose during the whole year. Then you’ll be a member and can participate in all activities. After subscription and payment you’ll receive a working account on the website. Once your account is verified you can subscribe for the dance courses. Subscription and joining of the dance courses is only possible at the beginning of each semester.

If you want to join after the first two weeks, you should contact the board with your request. The board can also answer further questions. Once we have accepted your request and have received your contribution, you are an official member.

 

Attention:

The website is having technical issues, causing it to react slow and possibly fail at registering subscriptions. A confirmation email will confirm you subscription. We are working on a solution to the problems.

 

Contribution

When you join Footloose in September, the membership fee is €40 and you will be a member for a full year. When you join during the second semester of the academic year, the membership fee will be only €30 en and will be a member for a half year.

In addition to the membership-fee, the dance courses require a payment as well. For each semester, the first dance course you follow will cost €30, and all subsequent courses during that semester will cost €20 per course. Each course consists of 15 classes, so that’s a pretty good deal!

For non-students and students from outside of Eindhoven there are other prices; they will pay €10 extra per dance course.

Dancing at Footloose

As mentioned before, you will be able to join dance courses during the first two weeks of each semester. What’s best about these weeks is that they are completely free of charge and you can try any course you want for two full weeks! To orientate yourself a bit easier, prior to the first free weeks there will also be a KMDA. The KMDA is best explained as a getting-to-know-your-dance-evening. The evening is open to everyone and free, short workshops will be provided that will allow you to get to know all the dances we offer at Footloose. On top of that, the evening is also used to find yourself a partner for the couple dances.

The exact data for both the KMDA and the free weeks will be announced on time on the website.

The KMDA for the next semester will be held on the 6th of February. The first free weeks are scheduled from the 19th of  February until March 2nd. Subscribing for dance courses is possible from February 6th till March 2nd.

The admission policy will be used for registration.

Subscribe