Lid worden

NederlandsEnglish
Leuk dat je lid wilt worden! Met dit lidmaatschap kun je danscursussen volgen en kun je naar al onze activiteiten gaan, zoals dansavonden en bowlingavondjes.

Je kunt je voor de cursussen inschrijven tijdens de eerste 2 lesweken. Na de eerste 2 lessen kan je enkel nog in overleg instromen in de cursus. Het bestuur kan ook verdere vragen voor je beantwoorden. Zodra je lidmaatschapsverzoek geaccepteerd is en je contributie bij ons binnen is, ben je officieel lid.

Contributie

Wanneer je in september lid wordt van Footloose wordt je automatisch lid voor een jaar voor €40,-.  Als je het 2de semester van het academisch jaar bij Footloose komt dansen dan wordt je automatisch lid voor een half jaar voor maar €30,-.

Naast het lid worden zijn er nog kosten verbonden aan de cursus zelf. Voor de eerste cursus die je volgt betaal je €30,-. Als je daarnaast in hetzelfde semester nog een tweede of derde cursus volgt betaal je voor die cursus €20 per cursus.

Voor niet-studenten en studenten buiten Eindhoven gelden andere tarieven; hiervoor geldt dat je €10 extra per cursus betaalt.

Inschrijven

Je kunt gedurende het gehele jaar inschrijven als lid en deelnemen aan activiteiten. Na aanmelding en betaling krijg je een account op de website waarmee je je kunt inschrijven voor de danscursussen. Inschrijven voor en instromen in danscursussen kan slechts op twee momenten in het jaar. Dit is aan het begin van het semester in september en februari. De precieze data staan ruim voor die tijd op de website vermeld.

Aanmelden voor lidmaatschap kan gedurende het hele jaar. Inschrijven voor de danscursussen is mogelijk tot 6 oktober.

Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met het toelatingsbeleid.

Inschrijven
Great you want to become a member of Footloose! With this membership you can follow dance courses and go to all our activities, such as dance evenings and bowling nights.

It is possible to subscribe for the dance courses during the first two weeks of the dance courses. After these two weeks, you should go to the board with your request. The board can also answer further questions. Once we have accepted your request and have received your contribution, you are an official member.

Contribution

When you join Footloose in september, the membership fee is €40 and you will be a member for a full year. When you join during the second semester of the academic year, the membership fee will be only €30 en and will be a member for a half year.

In addition of being a member, also the dance courses itself have a fee. The first dance courses you follow will cost €30, and second or more courses will cost €20 per course.

For non-students and students from outside of Eindhoven there are other prices; they will pay €10 extra per dance course.

Subscribe

It’s possible to subscribe as a member of Footloose during the year. Then you’ll be a member and can participate in all activities. After subscription and payment you’ll get an account on the website. With this account you can also subscribe for the dance courses. Subscription and participating in the dance courses is only possible at the begin of each semester, i.e. in September and February. The exact data will be announced on time on the website.

Applying for membership is possible during the whole year. Subscribing for dance courses is possible till October 6.

The admission policy will be used for registration.

Subscribe