Lidmaatschap vernieuwen / Renew membership

NederlandsEnglish
Hallo 

User: user ID is incorrect

,

Het nieuwe dansjaar is aangebroken. Dit betekent dat jouw lidmaatschap van afgelopen jaar gaat verlopen.

Er zijn nu een paar opties:

 • Jouw lidmaatschap verloopt en je vernieuwt het niet. Hiervoor hoef je niets te doen. Je kunt daarom deze pagina negeren, en als je lidmaatschap verlopen is, kun je niet meer inloggen.
 • Je wilt je lidmaatschap vernieuwen voor het aankomende jaar:
  • Je bent student/was een student in het afgelopen jaar. Je kunt in dit geval jouw lidmaatschap verlengen, en nadat de contributie bij ons ontvangen is, is jouw lidmaatschap vernieuwd voor aankomend jaar.
  • Je bent geen student (meer). In dit geval moet je een buitengewoon lidmaatschap aanvragen (hieronder). Wij gaan jouw aanvraag dan beoordelen en na goedkeuring en betaling van de contributie kun je weer lid worden. Let op: je moet een goede reden hem om lid te worden van onze vereniging als je geen student meer bent.

Als je je lidmaatschap wilt verlengen kun hiervoor een aanvraag doen. Dit kun je doen door onderstaand formulier in te vullen en vervolgens de lidmaatschapscontributie van €40 over te maken naar NL85ABNA0593527771, t.n.v. ESDV Footloose. Vermeld hierbij ‘jouw naam’ + jaarlidmaatschap.

Hello 

User: user ID is incorrect

,

The new dance year has started. This means that your membership is going to expire.

You have a few options:

 • Your membership will expire and you are not going to renew it. For this you don’t have to do a thing. Therefore, you can ignore this page, and after your membership has expired, you can no longer login.
 • You want to renew your membership for upcoming year:
  • You’re a student or have been a student in the past year. In this case, you can extend your membership, and after the membership fee has been received, your membership will be renewed for the upcoming year.
  • You’re not a student (anymore). In this case you should request an extraordinary membership (fill in below). We wll then review your request, and after you’ve been approved and have paid the fee, you’ll be a member again. Note: you should have a good explanation why you want to be a member of a student association since you’re not a student yourself.

If you want to renew your membership, you can do that on this page. Fill in the form below and transfer the membership fee of €40 to NL85ABNA0593527771 in the name of ESDV Footloose. Mention your full name + year membership.

Renew membership / Lidmaatschap verlengen