Raad van Advies

De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de gang van zaken m.b.t. de
vereniging. Ze beschermt de langetermijnvisie van Footloose als studentendansvereniging, die
vastgesteld wordt door de ALV.

Mail voor meer informatie naar info@esdvfootloose.nl

Leden

  • Max Beving
  • Dennis Gerritsen
  • Robin Broos
  • Vincent van Dam
  • Steven Wintjes

 

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.